• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Jak wyliczyć koszt roboczogodziny?

Jak wyliczyć koszt roboczogodziny?

 

Obecny poziom inflacji oraz drastyczny wzrost kosztów nośników energii (prądu, gazu, oleju opałowego) sugerują przeliczenie poziomu kosztów ponoszonych w serwisie blacharsko-lakierniczym i ustalenie stawki za prace naprawcze na poziomie pokrywającym koszty i zapewniającym jakąkolwiek marżę.

Od stycznia 2021 roku integralną częścią Certyfikatu PIM jest, wchodzący w skład dokumentu opisowego, plik „DANE DO AUDYTU RBH – SBL”.

Dokument ten zawiera informacje dotyczące wyposażenia technicznego, możliwości technologicznych serwisu, jakości procesu dbałości o ochronę środowiska oraz innych istotnych informacji.

Konieczność powstania takiego dokumentu została podyktowana opiniami biegłych sądowych, którzy nie zawsze potrafią właściwie ocenić poziom techniczny i technologiczny serwisu,

co w konsekwencji utrudnia pełnomocnikom procesowym dochodzenia właściwej stawki za prace serwisowe. Również sądy nie zawsze właściwie interpretowały dotychczasowe zapisy w części opisowej certyfikatu.

Integralną częścią Certyfikatu, w jego opisowej formie, jest również „Raport z faktycznych ustaleń” czyli opinia niezależnego biegłego rewidenta, która potwierdza, że:

przyjęty do obliczeń wzór jest poprawny arytmetycznie i nie zawiera błędów logicznych,

metodologia wyliczenia kosztu roboczogodziny i określenia stawki za prace serwisowe jest zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w tym z ustawami o księgowości i rachunkowości,

dokument „analiza wyliczenia kosztu roboczogodziny” jest spójny merytorycznie i nie zawiera błędów logicznych.

Obecnie zarówno biegli sądowi jak i sądy w swoich wyrokach niemal w stu procentach przychylają się do określonej w Certyfikacie stawki za serwisowe prace blacharsko-lakiernicze.

Całkowity koszt certyfikacji wynosi obecnie 3500,- PLN netto + 23% VAT (nie przewidujemy wzrostu tej kwoty do 30 czerwca 2022 roku)

shutterstock_333018104

SZCZEGÓŁY

Ponadto PIM realizuje projekt świadczący usługi w zakresie doradztwa i pomocy związanej z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych, w szczególności:

a)        pomoc w procesach mających na celu skuteczną likwidację szkód komunikacyjnych na etapie przedsądowym,

b)        wykonywanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz audytu technicznego,

c)         kompletowanie oraz weryfikację dokumentacji szkodowej koniecznej do prowadzenia postępowania przedsądowego i wszczęcia postępowania sądowego,

d)        poprawne oszacowania kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, wynagrodzenia za: najem samochodów zastępczych, holowania, parkowania, zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, sporządzenie kalkulacji naprawy oraz ubiegania się o inne roszczenia,

e)        działania zmierzające do systematycznego podnoszenia stawek za w/w usługi,

f)         sporządzanie reklamacji,

g)        podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zainicjowania i prowadzenia postępowań sądowych,

h)        prowadzenia czynności zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (negocjacje ugodowe w toku postępowania sądowego),

i)         informowanie o istotnych kwestiach związanych z prowadzeniem postępowań,

j)         cykliczne spotkania z klientami mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz planowanie nowych działań,

k)        udzielanie porad i sugestii w zakresie zarządzania pracownikami, klientami i finansami,

l)         proponowanie nowych rozwiązań, które ułatwią proces likwidacji szkód komunikacyjnych,

m)       wsparcie w prawidłowej organizacji serwisu,

n)        cykliczne szkolenia pracowników.

rejestracjaimg_7261

Każdy serwis będzie miał przydzielonego opiekuna czuwającego nad prawidłowym przebiegiem współpracy.

W ramach współpracy każdy serwis uzyskuje:

a)        podniesienie jakości świadczonych usług,

b)        możliwość profesjonalnego określenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym wyliczenia indywidualnej stawki za roboczogodzinę,

c)         pakiet informacji praktycznych wynikających z wieloletniego doświadczenia pozwalający na usprawnienie procesu likwidacji szkód,

d)        wsparcie techniczne w kwestii prawidłowego ustalenia zakresu napraw i ich kosztów, w postaci konsultacji ze specjalistami oraz cyklicznych szkoleń w zakresie kosztorysowania,

e)        profesjonalną obsługę szkód w ramach postępowania przedsądowego i sądowego,

f)         dostęp do najnowszych branżowych informacji mających na celu wzmocnienie pozycji serwisów naprawczych w sporach z ubezpieczycielami,

g)        możliwość uczestnictwa w konsultacjach branżowych dotyczących aktualnych problemów i wymiany doświadczeń z innymi serwisami.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących szczegółowych warunków nawiązania współpracy udzielają specjaliści z Polskiej Izby Motoryzacji.

 

Ewa Rosik

Polska Izba Motoryzacji

Zobacz również
 • Karta ratująca życie. Kluczowe narzędzie dla ratowników na polskich drogach

  Wypadki samochodowe to nagła tragedia, która może skończyć się śmiercią lub poważnymi obrażeniami dla uczestników. Gdy pojazd zostaje zmiażdżony, staje się pułapką dla osób zakleszczonych w nim, a każda minuta od momentu zdarzenia może być …

  Karta ratująca życie. Kluczowe narzędzie dla ratowników na polskich drogach
 • Sądy coraz częściej w sporach o odszkodowania z AC stają po stronie serwisów naprawczych

  W wyrokach sądowych dotyczących szkód komunikacyjnych likwidowanych z polis Autocasco zauważa się zmianę tendencji orzeczniczych. Sędziowie orzekający w tych sprawach zdają się wreszcie dostrzegać, że niezależnie od rodzaju polisy (OC/AC wariant serwisowy) naprawa pojazdu przez …

  Sądy coraz częściej w sporach o odszkodowania z AC stają po stronie serwisów naprawczych
 • Przygody z samochodem

  Samochód dawno przestał być obiektem kultu czy wyznacznikiem statusu właściciela, jest przedmiotem użytkowym, i ma być sprawny. Ale to nie oznacza, iż samochód nie budzi emocji właścicielek i właścicieli. Opowieść o przygodach z tym Chevroletem …

  Przygody z samochodem
 • Technologia producenta. Co to oznacza?

    Producenci nie zatrzymują się z wprowadzaniem innowacji w konstrukcji pojazdów i można je zauważyć we wszystkich elementach i zespołach pojazdów. Modyfikacjom podlega nie tylko konstrukcja karoserii, ale i napędy. Coraz częściej do głosu dochodzą …

  Technologia producenta. Co to oznacza?
 • Mądry Polak po …..

  Oczywiste jest, że za usunięcie szkód powstałych w wyniku kolizji powinien być jej sprawca. To on musi w pełni wywiązać się z obowiązku przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji. Wszyscy jednak wiedzą, że to nie …

  Mądry Polak po …..

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się
x