• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Podkłady aspartanowe – rewolucyjne oszczędności dzięki nowoczesnej technologii

Podkłady aspartanowe – rewolucyjne oszczędności dzięki nowoczesnej technologii

Można zadać sobie pytanie: podkłady aspartanowe – co to w ogóle za wymysł ? Większość lakierników odpowie, że od zawsze używa podkładów na bazie żywic akrylowych i jak do tej pory doskonale im się sprawdzają.

Dopiero zapoznanie się z parametrami technicznymi podkładów opartych na żywicach aspartanowych powoduje spore zaskoczenie. Szlifowanie wypełniającej wersji podkładu aspartanowego (SPECTRAL RACE-00) przy 2 warstwach po 20 minut lub 3 warstw po 45 min bez wygrzewania (w temperaturze 20°C). Czy to w ogóle możliwe ? Dotychczasowym standardem schnięcia podkładów akrylowych bez wygrzewania są czasy na poziomie 2-4 godzin i to przy założeniu aplikacji zgodnej z technologią (właściwe czasy odparowania między warstwami, umiarkowanie grube warstwy, stosowanie oryginalnego rozcieńczalnika).

Na poniższym schemacie przedstawiono porównanie mechanizmu utwardzania żywic aspartanowych i akrylowych. Co ciekawe oba systemy są utwardzane klasycznymi układami opartymi na alifatycznych poliizocyjanianach, znika zatem potrzeba stosowania oddzielnego systemu utwardzania dla układu poliaspartanowego.

aspartany

Rys. 1. Uproszczony schemat reakcji utwardzania układów aspartanowych i akrylowych

Technologia poliaspartanowa – korzyści

 1. Znacząco szybsze czasy schnięcia i utwardzania w temperaturze otoczenia
  w porównaniu do tradycyjnych układów 2K PUR, pozwala to na szybszą obróbki
  i skrócenie czasów pracy
 2. Możliwość nakładania grubych warstw bez czasów odparowania, co w praktyce oznacza oszczędność czasu aplikacji jednej warstwy
 3. Unikalna reaktywność aspartanów z alifatycznymi poliizocyjanianami powoduje, że ich kinetyka reakcji jest bardziej niezależna od temperatury niż w przypadku tradycyjnych technologii 2K PUR
 4. Powłoki poliaspartanowe znacznie przyczyniają się do obniżenia kosztów energii
  i emisji CO2 – oba te czynniki mają coraz większe znaczenie
 5. Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna jest na wysokim poziomie alifatycznych lakierów nawierzchniowych 2K PUR

Dużo do myślenia dla osób kalkulujących koszty w warsztatach lakierniczych powinno dać zestawienie korzyści w kalkulacji porównawczej podkładów aspartanowych z podkładami akrylowymi.

Przeprowadźmy krótką kalkulację porównawczą uwzględniającą 2 aspekty:

– czas aplikacji podkładów w strefie przygotowawczej,

– czasu utwardzania podkładów bez wygrzewania.

 1. PORÓWNANIE CZASU APLIKACJI PODKŁADÓW
Rodzaj podkładu/ operacjaAkrylowy „klasyczny”Aspartanowy
Czas aplikacji 1 warstwy2 min2 min
Odparowanie po 1 warstwie [20°C]10 – 15 min3 – 5 min
Czas aplikacji 2 warstwy2 min2 min
Odparowanie po 2 warstwie [20°C]10 – 15 min0 – 3 min
Czas aplikacji 3 warstwy2 min2 min
SUMA26 – 36 min9 – 14 min

Rys. 2.   Porównanie czasu aplikacji dla podkładów akrylowych i aspartanowych
w wariantach wypełniających

Potencjalne oszczędności wydatków i ilości roboczogodzin (przy założeniu: 2 cykli podkładowania dziennie i średniego kosztu 1 godziny pracy strefy lakierniczej w cyklu na poziomie 30 zł) dla wartości minimalnych.

Rodzaj podkładu1 dzień1 miesiąc1 rok
Czas
1 cyklu
Czas
2 cykli
Czas
40 cykli
Czas

480 cykli

„Klasyczny” podkład

akrylowy

26 min52 min17,3 h208 h
SPECTRAL

RACE-00

aspartanowy

9 min18 min6 h72 h
Oszczędności

czasowe

17 min34 min11,3 h136 h
Rodzaj podkładuKoszt1 dzień1 miesiąc1 rok
1 cyklu2 cykle40 cykli480 cykli
„Klasyczny” podkład akrylowy13 zł26 zł520 zł6240 zł
SPECTRAL

RACE-00

aspartanowy

4,5 zł9 zł180 zł2160 zł
Oszczędności
energii
8,5 zł17 zł340 zł4080 zł

Tab. 1.   Potencjalne oszczędności roboczogodzin i wydatków na energię w zależności
od liczby cykli aplikacyjnych dla podkładów akrylowych i aspartanowych

Nawet pobieżna analiza danych z Tab. 1 pokazuje, że na skróceniu czasu aplikacji zyskujemy:
– przy 2 cyklach podkładowania dziennie – 136 roboczogodzin w ciągu roku, co daje nam możliwość zwiększenia przepustowości kabiny lakierniczej / strefy przygotowawczej
– przy koszcie 30 zł za godzinę pracy strefy przygotowawczej – 4080 zł oszczędności w ciągu roku na opłatach za energię.

 

 1. PORÓWNANIE CZASU GOTOWOŚCI PODKŁADÓW DO SZLIFOWANIA BEZ WYGRZEWANIA

Dla uproszczenia w porównaniu przyjmuję założenia: całkowita grubość warstw podkładu na sucho ok. 120 µm. W przypadku podkładu aspartanowego taką grubość można uzyskać już
z dyszą Æ1,4 przy aplikacji 3 warstw (bardzo wysoka zawartość części stałych w podkładzie aspartanowym). Podkłady akrylowe przy takiej grubości warstw są gotowe do szlifowania średnio po ok. 3h/20°C.

„Klasyczny” podkład akrylowySPECTRAL

RACE-00

aspartanowy

Oszczędności czasowe
1 miesiąc1 rok
na 1 cykl

podkładowania

na 40 cykli

podkładowania

na 480 cykli

podkładowania

Czas do szlifowania bez wygrzewania
w temp. 20°C
180 min45 min2 h 15 min90 h1080 h

Tab. 2.   Potencjalne oszczędności czasowe w zależności od liczby cykli podkładowania
przy użyciu podkładu aspartanowego (SPECTRAL RACE-00).

 

Analiza danych z Tab. 2 pokazuje, że na skróceniu czasu suszenia zyskujemy:

– przy 2 cyklach lakierowania dziennie – 1080 godzin w ciągu roku, co pozwala na zwiększenie przepustowości strefy przygotowawczej,

– bez wygrzewania rocznie (480 cykli podkładowania) suszenie podkładu akrylowego zajęłoby 1440 godzin, zaś aspartanowego 360 godzin, oznacza to skrócenie cyklu suszenia o ponad 70%.

PODSUMOWANIE KALKULACJI PORÓWNAWCZEJ:

Sumując oszczędności wynikające ze skrócenia czasu aplikacji i utwardzania w przypadku użycia podkładu aspartanowego:

– łącznie 136 roboczogodzin pracy komory lakierniczej/strefy przygotowawczej w ciągu roku, co pozwala na zwiększenie jej przepustowości oraz obniżenie kosztów pracy (bardziej dobitnie mówiąc to zaoszczędzamy prawie 1 miesiąc w ciągu roku),

– dzięki skróceniu czasu aplikacji zyskujemy 4080 zł oszczędności w ciągu roku na opłatach za energię, przy założeniu podkładowania w strefie przygotowawczej, przy podkładowaniu
w kabinie lakierniczej oszczędności będą 3-4 krotnie większe,

ponad 70% skrócenie czasu utwardzania do szlifowania bez wygrzewania, dający olbrzymi potencjał oszczędności i zwiększenia produktywności dzięki zmianie organizacji pracy (podkładowanie, utwardzanie bez szlifowania i szlifowanie w ciągu zmiany roboczej).

Dla uczciwości  kalkulacji należałoby jeszcze uwzględnić różnicę w cenie zakupu podkładu aspartanowego a dotychczas używanym podkładem akrylowym, mimo to dalej nie obawiam się o wynik ostatecznej kalkulacji. Potwierdzają to już pierwsze sygnały rynkowe od „fanów” Spectral RACE-00 zafascynowanych możliwościami nowego rozwiązania.

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PODKŁADU ASPARTANOWEGO:

– na początku lakierników zdziwi niska lepkość natryskowa (zalecane dysze Æ1,4-1,6, max. Æ1.8), a jednocześnie bardzo dobre właściwości wypełniające,

– szybkie utwardzanie ogranicza nam czas aplikacji ok. 15 min/20°C),

– podkłady aspartanowe aplikują się i utwardzają się już od 10°C,

– uzyskujemy gładką powierzchnię i bardzo dobrą szlifowalność,

– ze względu na szybkie utwardzanie po wyszlifowaniu wymagane jest pokrywanie warstwą dekoracyjną (baza, akryl 2K) do 32 godzin od aplikacji podkładu.

PODSUMOWANIE

Ktoś może zarzucić, że skoro podkłady „tradycyjnie” są aplikowane pod koniec dnia roboczego i zostają „na noc” to nie ma znaczenia czy utwardzają się 1, 3 czy 12 godzin.

Technologie aspartanowe dają olbrzymi potencjał do zmiany podejścia do organizacji pracy w strefach przygotowawczych. Znikają ograniczenia konieczności wielogodzinnego oczekiwania na utwardzenie do szlifowania bez wygrzewania lub konieczności stosowania relatywnie drogiego w zakupie i eksploatacji oprzyrządowania wspomagającego (suszenie promiennikiem podczerwieni lub kabiną lakierniczą).

Podkłady aspartanowe dają potencjał zarówno w mniejszych warsztatach lakierniczych gdzie mogą panować niesprzyjające warunki do utwardzania (często duży spadek temperatury nocą), jak i dużych lakierniach nastawionych na zwiększenie produktywności zakładu i możliwości dodatkowego zarobku. Wydają się idealnym rozwiązaniem i to nie tylko do napraw miejscowych.

Autor:

dr inż. Tomasz TOMCZYK – Dyrektor Pionu Szkoleń w firmie NOVOL – jednego z największych producentów systemów lakierniczych w Europie. Odpowiedzialny za zespół wsparcia technicznego w kraju i zagranicą oraz aspekty techniczne linii systemów mieszalnikowych SPECTRAL. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia produktowo-technologiczne na całym świecie wyjaśniając wpływ chemicznej budowy produktów na codzienną prace lakiernika. Jest autorem artykułów w branżowej prasie lakierniczej.”

foto_2

 

Zobacz również
 • System odsysania pyłów szlifierskich ważną częścią warsztatu lakierniczego

  Myśląc o budowie nowoczesnego, efektywnego i przyjaznego dla pracowników warsztatu lakierniczego nie można zapomnieć o odsysie pyłów szlifierskich. Najważniejszym jest fakt szkodliwości takich pyłów dla zdrowia. Ekonomiczny aspekt to oszczędność materiałów ściernych, redukcja czasu pracy, …

  System odsysania pyłów szlifierskich ważną częścią warsztatu lakierniczego
 • Zmiany w branży lakierniczej w Polsce

  Końcówka lat 60. ubiegłego wieku w polskiej motoryzacji przyniosła rewolucyjne zmiany. Rozpoczęcie licencyjnej produkcji Fiata 125 wymusiło wprowadzenie do wielu branż technologii znanych w ówczesnej, przaśnej rzeczywistości, jedynie w teorii. Materiały i narzędzia trzeba było …

  Zmiany w branży lakierniczej w Polsce
 • Brudna i mokra robota

  Za każdym razem, kiedy otrzymuję pytanie co to jest detailing, zaczynam od słowa Czyszczenie. Nie bez powodu użyłem dużej litery, ponieważ z perspektywy detailera jest to naprawdę czyszczenie przez duże C. Nie takie zwykłe mycie, …

  Brudna i mokra robota
 • SPECTRAL KLAR 565-00, POWRÓT LEGENDY

  Spectral KLAR 565 doczekał się następcy – Spectral KLAR 565-00. To kolejny produkt, który zrewolucjonizuje rynek autorefinish. Jego cechy, w połączeniu z innymi elementami technologii Spectral 2.0, pozwalają nawet kilkukrotnie skrócić proces naprawy samochodu niezależnie …

  SPECTRAL KLAR 565-00, POWRÓT LEGENDY
 • Lakier z efektem chromu

  Są klienci, dla których bardzo atrakcyjny wygląd nadają lakiery z „efektem chromu”. Liczy się wysoki połysk, możliwość barwienia transparentnymi odcieniami od fioletu, niebieskości i zieleni poprzez czerwienie do żółci i charakterystyczny, dość szczególny, efekt głębi. …

  Lakier z efektem chromu

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie