• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Jak prawidłowo zaplanować organizację warsztatu blacharsko-lakierniczego?

Jak prawidłowo zaplanować organizację warsztatu blacharsko-lakierniczego?

Proces likwidacji szkody obejmuje wiele etapów i czynności, które muszą być zaplanowane, zorganizowane oraz wykonane w sposób zgodny z technologią producenta pojazdu oraz wymogami stawianymi przez klienta. Dla realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia organizacja serwisu napraw powypadkowych, począwszy od momentu przyjmowania pojazdu po jego wydanie klientowi.

Planowanie serwisu

Proces tworzenia warsztatu blacharsko-lakierniczego z prawdziwego zdarzenia należy rozpocząć analizą techniczno – ekonomiczną oraz rynkową. O przyszłe zlecenia należy zadbać już na etapie pomysłu, czyli trzeba znaleźć zapotrzebowanie na usługi, które warsztat będzie oferował. Kolejnym etapem jest stworzenie technologii serwisu. Od technologii właśnie będzie zależało w zasadzie wszystko co zostanie zaprojektowane i wdrożone.

Najczęściej popełnianym błędem w tworzeniu nowego serwisu jest pominięcie tego etapu lub umiejscowienie go w późniejszych etapach projektowania.

Inna sytuacja jest kiedy serwis ma powstać w istniejących pomiesz­czeniach, które należy odpowiednio przystosować do oczekiwań, ale i w tym przypadku konieczne jest stworzenie technologii, która po części musi zostać dopasowana do zastanych warunków lokalowych.

 

Proces technologiczny

Linia technologiczna napraw powypadkowych pojazdów musi być wyposażona zarówno w urządzenia do napraw jak i diagnostyki. Warto przypomnieć, że nie tylko narzędzia do napraw decydują o szybkiej, skutecznej i opłacalnej naprawie, ale i trafna diagnoza potrafi całko­wicie zmienić efekty techniczne jak i ekonomiczne przedsięwzięcia biznesowego jakim jest usługa naprawy powypadkowej.

rys-proj-benepol1

Rys. 1. Przykładowy projekt serwisu pojazdów do 3,5 t. (raatz.pl)

 

Proces technologiczny powinien również uwzględniać szeroko pojęte sprawy organizacyjne jak: proces przyjmowania pojazdów do naprawy, wydawania pojazdów, pozostałych etapów obsługi klienta, obiegu do­kumentacji i zleceń, kontaktów z przedstawicielami ubezpieczycieli itp. Nie do przecenienia jest również zaplanowanie odpowiedniej przestrzeni do parkowania pojazdów oczekujących na naprawę jak i parkingu dla klientów oraz pracowników serwisu.

Projekt technologii serwisu to zbiór wszystkich zamierzeń związanych z planowaną działalnością oraz wskazanie sposobów ich realizacji.

 

Instalacje

Poza technologiami naprawczymi oraz pomiarowymi należy odpo­wiednio zaprojektować oraz wykonać instalacje. Podstawowe to insta­lacja sprężonego powietrza oraz elektryczna. Warto tak zaplanować wydajność oraz rozmieszczenie przyłączy, aby zminimalizować ilość ewentualnych przedłużaczy, zapewniając jednocześnie odpowiednią wydajność we wszystkich ważnych strefach warsztatu. Wiele narzędzi stosowanych w blacharstwie karoseryjnym jest zasilane sprężonym powietrzem. Narzędzia te wymagają odpowiedniego ciśnienia oraz wydajności instalacji zasilającej.

pts-04-gniazda

Rys. 2. Przykładowy projekt rozmieszczenia gniazd zasilania elektrycznego. (raatz.pl)

Powietrze musi być również odpowiednio przygotowane, tak aby narzędzia nadmiernie się nie zużywały. W przypadku instalacji elek­trycznej jest podobnie. Warto pamiętać, że współczesne urządzenia do zgrzewania blach karoseryjnych to potężne maszyny o dużym za­potrzebowaniu na energię elektryczną.

Większość zgrzewarek o wysokich parametrach pracy sięgających nawet 15 000 A, wymaga doprowadzenia osobnej linii zasilania przewodami o odpowiednim przekroju oraz zabezpieczenie bezpiecznikiem zwłocznym o charakterystyce „D”.

Przewidywanie takiego przyłącza jest konieczne już na etapie wstępne­go planowaniu warsztatu. Dodatkowo niezbędne jest zaprojektowanie odpowiedniej ilości gniazd 400 V, 16 A oraz 32 A.

Raatz.pl

Zobacz również
 • Naprawa kabin pojazdów użytkowych

  Rynek samochodów użytkowych jest bardzo interesujący nie tylko ze  względu na ilość pojazdów poruszających się po naszym kraju, ale i pozycję Polski jako jednego z czołowych przewoźników towarów w Europie.     Planowanie stanowiska do …

  Naprawa kabin pojazdów użytkowych
 • Uszkodzenia karoserii samochodowej c.d.

  Nie tylko kolizje są przyczyną uszkodzeń karoserii samochodu, ale i naturalne zużycie w wyniku eksploatacji oraz wpływu czynników zewnętrznych takich jak woda, sól lub zniszczenie zmęczeniowe. Osobnym tematem jest renowacja oraz odbudowa pojazdów użytkowych, których …

  Uszkodzenia karoserii samochodowej c.d.
 • Czy na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych mamy do czynienia z rewolucją?

      Rynek likwidacji szkód komunikacyjnych podlega ciągłej ewolucji. Czy to może rewolucja? W pewnych aspektach tak. Warto śledzić na bieżąco co dzieje się w tej bardzo ważnej części rynku napraw pojazdów.   Organizacja rynku …

  Czy na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych mamy do czynienia z rewolucją?
 • Naprawy powypadkowe współczesnych nadwozi samochodowych wymagają nowych technologii naprawy

  Zmiany technologii budowy współczesnego nadwozia samochodowego, czyli ogromny postęp w konstrukcji nadwozi nowoczesnych samochodów spowodowany jest głównie poprzez walkę konkurencyjną, w której bronią jest bezpieczeństwo użytkowników oraz coraz bogatsze wyposażenie pojazdów. Jedną z głównych zmian …

  Naprawy powypadkowe współczesnych nadwozi samochodowych wymagają nowych technologii naprawy
 • Jak prawidłowo naprawiać aluminiowe elementy karoserii samochodowej?

  Naprawa panelowa elementów wykonanych ze stopów aluminium* stanowi osobne zagadnienie. Ze względu na ryzyko powstania ognisk korozji kontaktowej stanowisko do napraw elementów ze stopów aluminium powinno być oddzielone od pozostałych stanowisk. Podział powinien być wykonany …

  Jak prawidłowo naprawiać aluminiowe elementy karoserii samochodowej?

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się