• Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Mapa strony
Lakiernik

AkzoNobel osiąga solidne wyniki za cały rok 2023, zaś IV kwartał potwierdza pozytywną dynamikę wzrostu marży i delewarowania, które będą kontynuowane w 2024 r.

AkzoNobel osiąga solidne wyniki za cały rok 2023, zaś IV kwartał potwierdza pozytywną dynamikę wzrostu marży i delewarowania, które będą kontynuowane w 2024 r.

Akzo Nobel N.V publikuje wyniki za IV kwartał i cały rok 2023

Najważniejsze informacje Q4 2023 (w porównaniu z Q4 2022)

• Przychody w walutach stałych wzrosły o 4% dzięki wyższym wolumenom i cenom (raportowane przychody -3%)

• Zysk operacyjny wzrósł do 214 mln euro (2022: 103 mln euro)

• Skorygowany zysk operacyjny w wysokości 221 mln euro (2022: 126 mln euro); ROS na poziomie 8,7% (2022: 4,8%); 244 mln euro przed negatywnym wpływem rachunkowości hiperinflacji w wysokości 23 mln euro

• Dodatnie środki pieniężne netto z działalności operacyjnej: 574 mln euro (2022: 291 mln euro)

Najważniejsze dane za cały rok 2023 (w porównaniu z całym rokiem 2022)

• Przychody w walutach stałych wzrosły o 5% dzięki cenom (raportowane przychody -2%)

• Zysk operacyjny wzrósł do 1 029 mln euro (2022: 708 mln euro)

• Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 1 074 mln euro (2022: 789 mln euro), pomimo niekorzystnego wpływu efektów walutowych w wysokości 77 mln wynikających z przeliczenia; ROS na poziomie 10,1% (2022: 7,3%)

• Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 1 429 mln euro (2022: 1 157 mln euro), pomimo niekorzystnych skutków walutowych wynikających z przeliczenia w wysokości 92 mln euro

• Dodatnie środki pieniężne netto z działalności operacyjnej: 1 126 mln euro (2022: 263 mln euro)

• Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA poprawił się do 2,7% (2022: 3,8).

• Proponowana dywidenda końcowa w wysokości 1,54 euro na akcję (2022: 1,54 euro)

Dyrektor generalny AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, skomentował:

„Rok 2023 był czasem, w którym firma AkzoNobel wyraźnie poprawiła swoje wyniki. Nasze wolumeny ustabilizowały się, osiągając lepsze rezultaty niż wiele rynków, na których działamy, a nasze zyski odbiły się dzięki stabilnym cenom i pierwszym skutkom deflacji surowców. Równolegle nasze wysiłki zmierzające do transformacji firmy nabrały tempa, co pozwoliło nam zaabsorbować utrzymującą się globalną inflację i niekorzystne efekty walutowe, aby przekroczyć cele, które wyznaczyliśmy sobie na początku roku”.

„Na rok 2024 mamy dobrą dynamikę i spodziewamy się wznowienia rosnących wolumenów, zapewniając jednocześnie dalszy wzrost marży i zysków. Naszym celem jest osiągnięcie skorygowanego zysku EBITDA w wysokości od 1,50 do 1,65 mld euro w 2024 r., w oparciu o obecne warunki rynkowe, oraz osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na poziomie około 2,3 do końca 2024 r.”

AkzoNobel w milionach €

4. kwartał 2022

4. kwartał 2023

D%

D% CC

Przychody

2 606

2 529

(3%)

4%

Zysk operacyjny

103

214

108%

Skorygowany zysk operacyjny

126

221

75%

ROS

4.8%

8.7%

AkzoNobel w milionach €

FY 2022

FY 2023

D%

D% CC

Przychody

10 846

10 668

(2%)

5%

Zysk operacyjny

708

1,029

45%

Skorygowany zysk operacyjny

789

1,074

36%

ROS

7.3%

10.1%

Perspektywy średnioterminowe

W perspektywie średnioterminowej AkzoNobel zamierza zwiększyć rentowność, aby osiągnąć skorygowaną marżę EBITDA na poziomie powyżej 16% oraz zwrot z inwestycji na poziomie 16-19%, wspierany przez wzrost organiczny i doskonałość przemysłową. Firma dąży do obniżenia dźwigni finansowej do około 2-krotności w perspektywie średnioterminowej, jednocześnie zobowiązując się do utrzymania wysokiego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

Ważne wydarzenia

Wprowadzenie na rynek pionierskiej niskoenergetycznej powłoki proszkowej

Firma AkzoNobel wprowadziła na rynek pierwszą w branży architektoniczną farbę proszkową, która może być utwardzana w temperaturach do 150°C, a jednocześnie posiada certyfikat Qualicoat klasy pierwszej. Utwardzanie w temperaturach o 30°C niższych niż w przypadku tradycyjnych farb proszkowych oznacza, że Interpon D1036 Low-E może pomóc klientom zmniejszyć zużycie energii nawet o 20%. Ponadto utwardza się on do 25% szybciej niż konwencjonalne proszki.

Pierwsza powłoka wewnętrzna na bazie biologicznej dla KIA Motors stworzona z kalafonii rzepakowej i sosnowej

KIA Motors używa lakieru pochodzenia biologicznego do wnętrza swojego nowego elektrycznego SUV-a EV9, które dostarcza AkzoNobel. To pierwszy raz, kiedy producent pojazdu określił wewnętrzną powłokę pochodzenia biologicznego. Do stworzenia produktu użyto dwóch rodzajów biokalafonii, jednej ekstrahowanej z rzepaku, drugiej – z kalafonii sosnowej.

Duże inwestycje w technologię powłok wspierającą transformację branży puszek do napojów

Firma AkzoNobel wprowadziła na rynek technologię powłok nowej generacji, która pomoże przemysłowi produkcji puszek do napojów przejść na produkty wolne od materiałów budzących obawy. Nasz dział powłok opakowaniowych wprowadził na rynek pierwsze dwa produkty z nowej gamy AccelstyleTM, którymi są BPx-NI (bez celowo dodanych bisfenoli). Zaprojektowane z myślą o zewnętrznej części konwencjonalnych dwuczęściowych, aluminiowych puszek po napojach. AkzoNobel buduje również nowy zakład produkcyjny w Hiszpanii w Vilafranca, który będzie produkował powłoki BPx-NI dla przemysłu opakowań metalowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie przy wystawie “PICASSO”

Wystawa „PICASSO” stała się przyczynkiem do kolejnej współpracy Muzeum Narodowego
w Warszawie z naszą firmą. Ponownie zaangażowaliśmy się w promocję sztuki w Polsce. Tym samym przekazaliśmy Muzeum Narodowemu w Warszawie 230 litrów farby Dulux Professional
REZISTO 1 GŁĘBOKI MAT w kolorach: białym, szarym oraz w najnowszym Kolorze Roku 2024 – Glamour Pink Dulux. Farby te zostały wykorzystane do pomalowania całej powierzchni ścian w ramach wystawy dzieł Picassa.

Informacje o komunikacie prasowym

Niniejszy komunikat dla mediów przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kwartale, którego dotyczy. Wszystkich odbiorców niniejszego komunikatu dla mediów zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem kwartalnym. Raport kwartalny zawiera dodatkowe informacje, w tym najważniejsze dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowanego zgodnie z IAS34. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało omówione i zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji. Żadne dane liczbowe zawarte w komunikacie dla mediów oraz w raporcie kwartalnym AkzoNobel nie zostały poddane audytowi..

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wolumenach organicznych i stałych kursach walut oraz zakładają brak istotnych zakłóceń
na rynku. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem w sprawie „bezpiecznej przystani” w pełnym sprawozdaniu kwartalnym.

Raport za czwarty kwartał i cały rok można przeglądać i pobrać tutaj: https://akzo.no/Q4-2023-results

ROS, skorygowany zysk operacyjny oraz skorygowany zysk na akcję, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA są alternatywnymi wskaźnikami wyników (APM). AkzoNobel wykorzystuje korekty APM dostosowujące je do wymogów MSSF w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat poszczególnych zjawisk biznesowych. Uzgodnienia alternatywnych wskaźników wyników z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami MSSF można znaleźć w raporcie kwartalnym.

Obliczenia dokonywane w walutach stałych nie uwzględniają wpływu różnic kursowych.

Skorygowany zysk operacyjny = zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem zidentyfikowanych pozycji.

Rentowność sprzedaży (ROS) to skorygowany zysk operacyjny jako procent przychodów.

Niniejszy komunikat stanowi publiczne ogłoszenie Akzo Nobel N.V. zgodnie z punktem 17 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie nadużyć na rynku europejskim (596/2014).

O firmie AkzoNobel

Zobacz również

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się
x