• Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Mapa strony
Lakiernik

REACH – od 01.06.2008 obowiązek rejestracji substancji – przy obrocie równym lub przekraczającym jedną tonę

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. (1907/2006/WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które nakłada na producentów i importerów chemikaliów obowiązek przystąpienia do rejestracji substancji stosowanych na terenie UE, których przewidziany roczny obrót jest równy lub większy od 1 tony. Proces rejestracji wstępnej jest nieodpłatny i rozpoczyna się 1 czerwca 2008 roku i potrwa do 1 grudnia 2008. Brak przystąpienia do niej oznacza, że substancja nie może być obecna na rynku wspólnotowym.
REACH wprowadza się przede wszystkim ze względów ochrony środowiska i człowieka przed chemią niebezpieczną. Celem rozporządzenie jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego oraz jego integracja z rynkiem międzynarodowym.
Producenci materiałów lakierniczych w postaci preparatów, o ile nie są również producentami substancji wchodzących w ich skład, nie mają większych obowiązków w związku z REACH. W tym przypadku są oni „dalszymi użytkownikami” i spoczywa na nich obowiązek dostarczenia do producenta substancji, informacji o każdym możliwym jej zastosowaniu w preparacie. Importerzy materiałów lakierniczych, w postaci preparatów lub wyrobów, spoza tenarów Unii Europejskiej, w myśli rozporządzenia REACH, stają się ich producentami i na nich spoczywa obowiązek rejestracji substancji wchodzących w skład danego preparatu. Po 1 czerwca 2008 roku producenci substancji mają obowiązek dostarczyć dalszym użytkownikom nowe karty charakterystyki wraz z uwzględnionym przez nich scenariuszem narażenia dla zastosowania w przemyśle lakierniczym.
Więcej informacji na stronach Europejskiej Agencji Chemicznej (http://echa.europa.eu) oraz krajowego centrum informacji REACH (http://reach.gov.pl).

Zobacz również

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się
x