• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Umowa o naprawę samochodu

Umowa o naprawę samochodu

Naprawa samochodu to usługa. Usługa o bardzo różnym zakresie, z materiałów warsztatu lub powierzonych przez klienta. Wariantów może być wiele, a co za tym idzie, pole do ewentualnych nieporozumień jest szerokie.

Aby uniknąć nieporozumień, warto a nawet wręcz należy zawrzeć z klientem odpowiednią umowę o wykonanie naprawy. W umowie o naprawę samochodu warsztat samochodowy w umowie określany jako strona umowy podejmuje się zobowiązania naprawy samochodu w pojeździe klienta.
Klientem może być przedsiębiorstwo, przedsiębiorca lub klient indywidualny. W ramach umowy klient zamawia usługę wykonania naprawy samochodu. Nie ma jednolitego, obowiązującego wzoru umowy na wykonanie naprawy pojazdu.
Umowa taka, aby właściwie spełniała swoją rolę w przypadku pojawienia się nieporozumień pomiędzy stronami powinna zawierać pewne podstawowe zapisy. W języku prawnym nazywa się to essentialia negotoii. Innymi słowy są to podstawowe zapisy i treści które powinna zawierać każda umowa.

Miejsce zawarcia umowy oraz data
Każda umowa powinna zawierać miejsce oraz datę jej zawarcia. Jest to istotne z wielu przyczyn. Określenie daty zawarcia umowy umożliwi między innymi ustalenie opóźnień co do terminu wykonania usługi, dostarczenia części zamiennych przez zlecającego naprawę oraz naliczania ewentualnych kar z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy. Miejsce wykonania umowy jest także istotne z uwagi na właściwość Sądu rozstrzygającego ewentualny spór z tytułu wykonania umowy.

Strony zawierające umowę
Należy zwrócić uwagę by dane osób lub organów reprezentujących strony umowy były podane precyzyjnie. W przypadku osób fizycznych niezbędny jest pesel natomiast przy osobach prawnych NIP. Gdy mamy do czynienia z pełnomocnikiem strony, niezbędnym elementem umowy stanowiącym jej załącznik jest pełnomocnictwo udzielone przez stronę umowy. Wszystkie informacje zawarte przy stronach umowy powinny umożliwiać ich weryfikację.

Przedmiot zawartej umowy
Jest to najważniejszy składnik zawieranej umowy. Od tego na ile precyzyjnie określony zostanie zakres i przedmiot wykonanej naprawy należeć będą późniejsze możliwości w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu należytego wykonania lub niewykonania umowy.
Nie bez znaczenia jest możliwie dokładne określenie stanu technicznego pojazdu przed naprawą. Moje wieloletnie doświadczenie pozwala na stwierdzenie, że wiele roszczeń zgłaszanych przez klientów dotyczy elementów pojazdu, które nie były bezpośrednim przedmiotem naprawy. Dla przykładu: naprawa dotyczyła zderzaka przedniego, a klient zgłosił, że lewe tylne drzwi są uszkodzone i zarysowania lakieru powstały w trakcie pobytu pojazdu w warsztacie naprawczym. O ile dokumentacja sporządzona w momencie przyjęcia pojazdu do naprawy zderzaka jednoznacznie nie określiła stanu pozostałych elementów to powstaje problem z przyznaniem racji właściwej stronie.

Terminy

Poza datą zawarcia umowy koniecznym jest określenie terminu naprawy pojazdu, który powinien być liczony od daty jego dostarczenia do warsztatu. Niezbędne jest też określenie ewentualnego wpływu opóźnień zakupu lub dostarczenia części zamiennych i materiałów specjalnych na termin wykonania usługi i ewentualne kary z tytułu jego przekroczenia.

Części zamienne i materiały

W przypadku gdy części zobowiązuje się dostarczyć właściciel pojazdu lub jego reprezentant to musi być to wyraźnie zaznaczone. W tym przypadku odpowiedzialność warsztatu jest ograniczona o wady dostarczonych części i materiałów.

Koszty naprawy

Wykonanie kosztorysu to podstawowy element umowy, załączany zwykle w formie dodatkowego dokumentu stanowiącego istotny załącznik do umowy. W przypadku napraw blacharsko-lakierniczych zwykle wykonywany jest przy pomocy odpowiednich aplikacji. Kosztorys powinien zawierać zarówno ceny części zamiennych jak i wartość robocizny i będzie podstawą do określenia całkowitego kosztu naprawy. Bez precyzyjnego określenia wszystkich składników kosztowych warsztat naraża się na późniejszą ewentualność roszczeń z tytułu zawyżenia ceny. Często daje to argument do niezapłacenia pełnej ceny usługi za wykonaną naprawę.

Wynagrodzenie dla warsztatu

Wartość wynagrodzenia to składowa kosztów części materiałów oraz włożonej pracy, o czym była mowa w punkcie poprzednim. Przy bardziej skomplikowanych naprawach warto zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych czynności naprawczych. Określa się, że zostaną wykonane kolejne oględziny po zdemontowaniu części pojazdu umożliwiające dokładne zdiagnozowanie ukrytych stref pojazdu. Zasady ewentualnych zmian w kosztorysie tez muszą być określone w umowie. Muszą one nawiązywać do nieprzewidzianych okoliczności których ujawnienie możliwe było po zdemontowaniu części pojazdu. Dla warsztatu są to raczej oczywiste procedury lecz należy pamiętać, że klient załatwia takie sprawy niezbyt często albo nawet pierwszy raz w życiu.

Pozostałe uregulowania
Warto zawrzeć informacje jakie kwestie nie zostają uregulowane w zawartej umowie. Określenie tych punktów będzie znacznie ułatwiało określenie zasadności lub bezzasadności ewentualnych roszczeń klienta. Kwestie nieuregulowane umową pisemną reguluje Kodeks Cywilny. Ważnymi informacjami są posiadane kwalifikacje warsztatu czy też ewentualne certyfikaty, autoryzacje, uprawnienia które można umieścić.

Podpisy

Jak każdy pisemny dokument dla swojej ważności musi zawierać własnoręczne podpisy stron umowy lub ich przedstawicieli wymienionych na jej wstępie.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, na fakt, że wszystkie zapisy zawieranych umów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Warto o tym pamiętać, przed podjęciem próby „nagięcia” obowiązujących przepisów prawa.

Zobacz również
 • Polak w warsztacie

    Mój znajomy ostatnio dokonał szokującego, w jego mniemaniu, odkrycia. Policzył koszty ostatnich kilku napraw swojego samochodu i wyszło mu, że jego samochód według firmy ubezpieczeniowej jest warty dwukrotnie więcej niż wynosi jego szacowana cena …

  Polak w warsztacie
 • Jak naprawiać dobrze, szybko i tanio ?

  Jeśli w warsztacie słychać wykrzykiwane pytania wsparte grubym słowem, to znaczy, że mamy problem. A jeśli owe krzyki dotyczą poszukiwanych materiałów, narzędzi czy sposobu przemieszczania pojazdów, to problem dotyczy nie tylko kultury języka, ale złej …

  Jak naprawiać dobrze, szybko i tanio ?
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych: masowe spory konsumentów i serwisów z praktyką narzucania stawek „rynkowych” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

  Problematyka uzasadnionego czasu najmu oraz stawki dobowej najmu za pojazd zastępczy oferowany w przypadku wystąpienia szkody z OC budzi coraz więcej kontrowersji. Szczególny udział w tym „zamieszaniu” ma tutaj uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada …

  Likwidacja szkód komunikacyjnych: masowe spory konsumentów i serwisów z praktyką narzucania stawek „rynkowych” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Sposoby na dobre social media czyli jak fotografować auta?

  Media społecznościowe pełne są historii opowiadanych obrazkami. W wielu wypadkach to podstawowa forma reklamy. Co najważniejsze jest to reklama, która działa a my nie wydajemy na nią dużych pieniędzy. W zasadzie inwestujemy tylko swój czas, …

  Sposoby na dobre social media czyli jak fotografować auta?
 • PZU dąży do ograniczenia dostępności w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych?

  Informacja prasowa Automobilklubu Polski, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego. z dnia 22 lipca 2021 Branża wzywa PZU S.A. oraz PZU Pomoc …

  PZU dąży do ograniczenia dostępności w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych?

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się