• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ INSPEKTOROWI

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ INSPEKTOROWI

Przedsiębiorco! Jesteś właścicielem warsztatu? Czy ktoś informował Cię już ile może stracić Twoja firma, jeśli nie będziesz przestrzegał obowiązków związanych z ochroną środowiska? Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale w przypadku kontroli organów ochrony środowiska w warsztacie możesz zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z tytułu nałożonych kar za nieuregulowanie strony formalno-prawnej w zakładzie.

Aby uniknąć bardzo dotkliwych sankcji, należy poznać i respektować zakres podstawowych  obowiązków, z których musi wywiązywać się każdy warsztat samochodowy, niezależnie czy zajmuje się jedynie naprawą pojazdów czy posiada tylko lakiernię lub blacharnię.

Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Ustawą Prawo Ochrony środowiska 30 dni przed rozpoczęciem działalności warsztat musi uzyskać stosowne pozwolenie/wpis do rejestru:

 1. Gospodarka odpadami
  • informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi (do 0,1Mg kg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne)
  • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 0,1-1Mg odpadów niebezpiecznych)
  • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami – (działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu budynku, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, a także przetwarzania odpadów zaw. azbest w urządzeniach przewoźnych)
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów – (powyżej 1Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub 5.000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne)
 2. Gospodarka wodno-ściekowa
  • pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków – np. ścieki deszczowe z parkingów
  • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z własnych studni
 3. Ochrona powietrza atmosferycznego
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dotyczy to m.in. lakierni, spawalni, blacharni
  • zgłoszenie instalacji, nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dotyczy to m.in. lakierni, spawalni, blacharni
 4. Sprzedaż baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych w jednostkach handlowych(sklepach)
  • wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie, transport odpadów

Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń każdy wytwarzany odpad musi być odpowiednio magazynowany w oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie określonego odpadu oraz umieszczone muszą być we właściwych pomieszczeniach. Te informacje znajdować się będą w uzyskanej decyzji.

Poza odpowiednim magazynowaniem firma zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów z zastosowaniem:

 • karty przekazania odpadu (po każdym odbiorze lub dla jednego odbiorcy tego samego odpadu można sporządzić miesięczną kartę przekazania odpadu)
 • karty ewidencji odpadu ( miesięczna ewidencja odpadów)
 • zbiorczego zestawienia danych (składane raz w roku do właściwego Urzędu Marszałkowskiego)

Najważniejszy dla warsztatu jest obowiązek, aby odpad oddawać zawsze uprawnionej firmie. W praktyce oznacza to, że oddając wytworzony odpad specjalistycznej firmie, należy poprosić o aktualną decyzję na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Posiadacz odpadów (warsztat), który przekaże odpady nieuprawnionej firmie naraża się na karę  w wysokości 10.000 zł. Podbicie karty przekazania odpadu przez firmę odbierającą określony odpad nie jest jednoznaczne z przeniesieniem obowiązku zagospodarowania odpadu.

Poza wspomnianymi pozwoleniami oraz prowadzeniem ewidencji odpadów warsztat musi również rozliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. W przypadku posiadania przez firmę własnej floty samochodowej, ogrzewania zakładu paliwem stałym lub gazowym lub wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (lakiernia, blacharnia) nie obędzie się bez złożenia za każde półrocze sprawozdania oraz ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Ważnym aspektem i bardzo często pomijanym w warsztatach jest sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych klientom. Niezbędne jest wtedy uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport odpadów. Przedsiębiorca posiadający ww. wpis obowiązany jest pobierać opłatę depozytową w wysokości 30zł/szt. Akumulatora, jeżeli klient nie ma ze sobą „starego akumulatora” na określonym odrębnymi przepisami wzorze dokumentu potwierdzającego przyjęcie opłaty depozytowej. Po zakończonym roku należy przedłożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie dotyczące wielkości pobranej i nieodebranej wysokości opłaty depozytowej.

Jak wynika z tego artykułu, obowiązków nałożonych przez kilka ustaw na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie napraw pojazdów jest wiele, a nieustannie zmieniające się przepisy wymagają ciągłego zaangażowania i dokształcania się właścicieli warsztatów. Na rynku pojawiło się wiele firm konsultingowych, które zajmują się nadzorowaniem przepisów ochrony środowiska w warsztatach. Może warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, aby zaoszczędzić własny czas oraz pieniądze i uniknąć poważnych kłopotów na wypadek kontroli?

WRED

Opracowano na podstawie materiałów uzyskanych od firmy:

Doradca ds. ochrony środowiska
ABFALEKO
www.abfaleko.pl

Zobacz również
 • Polak w warsztacie

    Mój znajomy ostatnio dokonał szokującego, w jego mniemaniu, odkrycia. Policzył koszty ostatnich kilku napraw swojego samochodu i wyszło mu, że jego samochód według firmy ubezpieczeniowej jest warty dwukrotnie więcej niż wynosi jego szacowana cena …

  Polak w warsztacie
 • Jak naprawiać dobrze, szybko i tanio ?

  Jeśli w warsztacie słychać wykrzykiwane pytania wsparte grubym słowem, to znaczy, że mamy problem. A jeśli owe krzyki dotyczą poszukiwanych materiałów, narzędzi czy sposobu przemieszczania pojazdów, to problem dotyczy nie tylko kultury języka, ale złej …

  Jak naprawiać dobrze, szybko i tanio ?
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych: masowe spory konsumentów i serwisów z praktyką narzucania stawek „rynkowych” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

  Problematyka uzasadnionego czasu najmu oraz stawki dobowej najmu za pojazd zastępczy oferowany w przypadku wystąpienia szkody z OC budzi coraz więcej kontrowersji. Szczególny udział w tym „zamieszaniu” ma tutaj uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada …

  Likwidacja szkód komunikacyjnych: masowe spory konsumentów i serwisów z praktyką narzucania stawek „rynkowych” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Sposoby na dobre social media czyli jak fotografować auta?

  Media społecznościowe pełne są historii opowiadanych obrazkami. W wielu wypadkach to podstawowa forma reklamy. Co najważniejsze jest to reklama, która działa a my nie wydajemy na nią dużych pieniędzy. W zasadzie inwestujemy tylko swój czas, …

  Sposoby na dobre social media czyli jak fotografować auta?
 • PZU dąży do ograniczenia dostępności w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych?

  Informacja prasowa Automobilklubu Polski, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego. z dnia 22 lipca 2021 Branża wzywa PZU S.A. oraz PZU Pomoc …

  PZU dąży do ograniczenia dostępności w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych?

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie

Newsletter
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się