• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Umowa o naprawę samochodu

Umowa o naprawę samochodu

Naprawa samochodu to usługa. Usługa o bardzo różnym zakresie, z materiałów warsztatu lub powierzonych przez klienta. Wariantów może być wiele, a co za tym idzie, pole do ewentualnych nieporozumień jest szerokie.

Aby uniknąć nieporozumień, warto a nawet wręcz należy zawrzeć z klientem odpowiednią umowę o wykonanie naprawy. W umowie o naprawę samochodu warsztat samochodowy w umowie określany jako strona umowy podejmuje się zobowiązania naprawy samochodu w pojeździe klienta.
Klientem może być przedsiębiorstwo, przedsiębiorca lub klient indywidualny. W ramach umowy klient zamawia usługę wykonania naprawy samochodu. Nie ma jednolitego, obowiązującego wzoru umowy na wykonanie naprawy pojazdu.
Umowa taka, aby właściwie spełniała swoją rolę w przypadku pojawienia się nieporozumień pomiędzy stronami powinna zawierać pewne podstawowe zapisy. W języku prawnym nazywa się to essentialia negotoii. Innymi słowy są to podstawowe zapisy i treści które powinna zawierać każda umowa.

Miejsce zawarcia umowy oraz data
Każda umowa powinna zawierać miejsce oraz datę jej zawarcia. Jest to istotne z wielu przyczyn. Określenie daty zawarcia umowy umożliwi między innymi ustalenie opóźnień co do terminu wykonania usługi, dostarczenia części zamiennych przez zlecającego naprawę oraz naliczania ewentualnych kar z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy. Miejsce wykonania umowy jest także istotne z uwagi na właściwość Sądu rozstrzygającego ewentualny spór z tytułu wykonania umowy.

Strony zawierające umowę
Należy zwrócić uwagę by dane osób lub organów reprezentujących strony umowy były podane precyzyjnie. W przypadku osób fizycznych niezbędny jest pesel natomiast przy osobach prawnych NIP. Gdy mamy do czynienia z pełnomocnikiem strony, niezbędnym elementem umowy stanowiącym jej załącznik jest pełnomocnictwo udzielone przez stronę umowy. Wszystkie informacje zawarte przy stronach umowy powinny umożliwiać ich weryfikację.

Przedmiot zawartej umowy
Jest to najważniejszy składnik zawieranej umowy. Od tego na ile precyzyjnie określony zostanie zakres i przedmiot wykonanej naprawy należeć będą późniejsze możliwości w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu należytego wykonania lub niewykonania umowy.
Nie bez znaczenia jest możliwie dokładne określenie stanu technicznego pojazdu przed naprawą. Moje wieloletnie doświadczenie pozwala na stwierdzenie, że wiele roszczeń zgłaszanych przez klientów dotyczy elementów pojazdu, które nie były bezpośrednim przedmiotem naprawy. Dla przykładu: naprawa dotyczyła zderzaka przedniego, a klient zgłosił, że lewe tylne drzwi są uszkodzone i zarysowania lakieru powstały w trakcie pobytu pojazdu w warsztacie naprawczym. O ile dokumentacja sporządzona w momencie przyjęcia pojazdu do naprawy zderzaka jednoznacznie nie określiła stanu pozostałych elementów to powstaje problem z przyznaniem racji właściwej stronie.

Terminy

Poza datą zawarcia umowy koniecznym jest określenie terminu naprawy pojazdu, który powinien być liczony od daty jego dostarczenia do warsztatu. Niezbędne jest też określenie ewentualnego wpływu opóźnień zakupu lub dostarczenia części zamiennych i materiałów specjalnych na termin wykonania usługi i ewentualne kary z tytułu jego przekroczenia.

Części zamienne i materiały

W przypadku gdy części zobowiązuje się dostarczyć właściciel pojazdu lub jego reprezentant to musi być to wyraźnie zaznaczone. W tym przypadku odpowiedzialność warsztatu jest ograniczona o wady dostarczonych części i materiałów.

Koszty naprawy

Wykonanie kosztorysu to podstawowy element umowy, załączany zwykle w formie dodatkowego dokumentu stanowiącego istotny załącznik do umowy. W przypadku napraw blacharsko-lakierniczych zwykle wykonywany jest przy pomocy odpowiednich aplikacji. Kosztorys powinien zawierać zarówno ceny części zamiennych jak i wartość robocizny i będzie podstawą do określenia całkowitego kosztu naprawy. Bez precyzyjnego określenia wszystkich składników kosztowych warsztat naraża się na późniejszą ewentualność roszczeń z tytułu zawyżenia ceny. Często daje to argument do niezapłacenia pełnej ceny usługi za wykonaną naprawę.

Wynagrodzenie dla warsztatu

Wartość wynagrodzenia to składowa kosztów części materiałów oraz włożonej pracy, o czym była mowa w punkcie poprzednim. Przy bardziej skomplikowanych naprawach warto zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych czynności naprawczych. Określa się, że zostaną wykonane kolejne oględziny po zdemontowaniu części pojazdu umożliwiające dokładne zdiagnozowanie ukrytych stref pojazdu. Zasady ewentualnych zmian w kosztorysie tez muszą być określone w umowie. Muszą one nawiązywać do nieprzewidzianych okoliczności których ujawnienie możliwe było po zdemontowaniu części pojazdu. Dla warsztatu są to raczej oczywiste procedury lecz należy pamiętać, że klient załatwia takie sprawy niezbyt często albo nawet pierwszy raz w życiu.

Pozostałe uregulowania
Warto zawrzeć informacje jakie kwestie nie zostają uregulowane w zawartej umowie. Określenie tych punktów będzie znacznie ułatwiało określenie zasadności lub bezzasadności ewentualnych roszczeń klienta. Kwestie nieuregulowane umową pisemną reguluje Kodeks Cywilny. Ważnymi informacjami są posiadane kwalifikacje warsztatu czy też ewentualne certyfikaty, autoryzacje, uprawnienia które można umieścić.

Podpisy

Jak każdy pisemny dokument dla swojej ważności musi zawierać własnoręczne podpisy stron umowy lub ich przedstawicieli wymienionych na jej wstępie.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, na fakt, że wszystkie zapisy zawieranych umów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Warto o tym pamiętać, przed podjęciem próby „nagięcia” obowiązujących przepisów prawa.

Zobacz również
 • Nowe rozwiązania prawne na zatory płatnicze

  Autorem artykułu jest Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., od kilku lat świadcząca usługi prawne dla branży motoryzacyjnej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.   W dniu 6 sierpnia …

  Nowe rozwiązania prawne na zatory płatnicze
 • O czym warto pamiętać przed otwarciem własnego serwisu usług napraw pojazdów?

  Decyzja o rozpoczęciu działalności w sferze świadczenia usług napraw pojazdów to nie tylko budowa obiektu. Zanim serwis zacznie zarabiać na usługach w nim świadczonych musi być przeprowadzony wieloetapowy proces wymagający ogromnego nakładu pracy doświadczonych ekip …

  O czym warto pamiętać przed otwarciem własnego serwisu usług napraw pojazdów?
 • Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt III CZP 68/18 wydanej w składzie siedmiu sędziów uznał prawo podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną do żądania pokrywania z OC …

  Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje
 • Kontrole w firmie

  Działalność gospodarcza podlega regulacjom zawartym w wielu aktach prawnych – nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów czuwa w naszym kraju wiele różnego rodzaju inspekcji i urzędów. Niektóre z nich mają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów gospodarczych. …

  Kontrole w firmie
 • Automatyzacja marketingu …nie trać czasu na to co może robić się samo

  Większość firm posiada własne strony internetowe. Internet jest w tej chwili jednym z najlepszych kanałów promocji produktów i usług. Mimo tego część z firm – głównie małych – nie prowadzi jednak aktywnych działań promocyjnych w …

  Automatyzacja marketingu …nie trać czasu na to co może robić się samo

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie