• Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • RSS
 • Mapa strony
Lakiernik

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności – nowość w płatnościach od 1 lipca 2018

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności – nowość w płatnościach od 1 lipca 2018

Od 1 lipca 2018 r. Możliwe jest rozdzielenie kwoty netto i podatku VAT – już na etapie dokonywania płatności wartość brutto może być rozdzielona na dwa oddzielne konta bankowe. Czemu ma służyć to rozwiązanie, czy jest obowiązkowe i jakie inne nowości szykowane są dla przedsiębiorców w najbliższej przyszłości?

Podstawowym założeniem wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców. Ma to być również kolejny krok prowadzący do uszczelnienie systemu VAT. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na specjalnie do tego celu utworzony rachunek VAT.

Korzyści dla przedsiębiorców
„Realizujemy kolejne etapy strategii uszczelniania systemu VAT. Regularnie wprowadzamy nowe narzędzia w tym zakresie, a już od 1 lipca można stosować mechanizm podzielonej płatności. Jest on o tyle istotny, że utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie transakcji. Tym samym zmniejsza ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze podatkiem VAT” – wyjaśnia wiceminister finansów Paweł Gruza.
Wg. Ministerstwa Finansów mechanizm podzielonej płatności oznacza konkretne korzyści dla przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych – wymieniane są bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Jak czytamy w materiałach MF – jeżeli nabywca będzie mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta lub co do okoliczności transakcji, będzie mógł zastosować mechanizm podzielonej płatności. Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują jego prawo do obniżenia naliczonego podatku. Nie bez znaczenia są też dodatkowe korzyści – w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

Walka z przestępczością gospodarczą
„Priorytetem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników” – przypomina wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski. „Dlatego uruchamiamy ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja adresowaną do przedsiębiorców, która uzupełni i wesprze nasze działania legislacyjne w tym zakresie” – dodaje wiceminister.

Jak to działa w praktyce?
Dla zobrazowania jak mechanizm podzielonej płatności funkcjonuj w praktyce posłużmy się przykładem w którym przedsiębiorca X wystawia fakturę na kwotę 1000 zł netto (1230 zł brutto). To kupujący decyduje czy chce skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności (na razie jest tu dowolność). Jeśli kupujący nie korzysta z opisywanego mechanizmu, cała kwota brutto wpływa na rachunek bankowy firmy X. Jeśli jednak kupujący uzna, że chce skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności to na rachunek rozliczeniowy firmy X wpłynie 1000 zł a pozostałe 230 zł zostanie przekazane na rachunek VAT. Kupujący dokonuje jednej płatności w kwocie 1230 zł przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT. To bank rozdzieli kwotę na 2 rachunki (jeśli kupujący zaznaczy taka opcję przy wykonywaniu przelewu). Rachunek VAT jest bezpłatny i nie jest konieczne jakiekolwiek podpisywanie dodatkowej umowy z bankiem – banki same tworzą takie rachunki dla przedsiębiorców od 1 lipca 2018. Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT? Wszystkie środki zgromadzone na ww. rachunku mają służyć do wpłacania podatku VAT przy rozliczeniu tegoż z urzędem skarbowym. Inna możliwość to wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do rozliczeń VAT przy zakupie usług lub produktów – w tym celu konieczne będzie wykorzystanie również mechanizmu podzielonej płatności. Czy to oznacza, że nie można wypłacić tych środków, czy są one niejako „zablokowane”? Ustawodawca przewidział możliwość tzw. „uwolnienia środków” zgromadzonych a rachunku VAT – konieczne będzie w takiej sytuacji złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków. Urząd skarbowy ma aż 60 dni na odpowiedź na taki wniosek.

Na koniec warto dodać, że Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową uruchamia kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi. Ma ona pomóc w wyjaśnieniu mechanizmów wyłudzeń w VAT i podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat tego, jak skutecznie chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwa podatkowe. Akcja ma też zwrócić ich uwagę na korzyści wynikające z dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i stosowania mechanizmu podzielonej płatności w obrocie gospodarczym. Na stronie www.bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl można znaleźć informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji.
Artykuł został przygotowany w oparciu o materiały Ministerstwa Finansów.

Zobacz również
 • Organizacja serwisu cz.1

  Proces likwidacji szkody obejmuje wiele etapów i czynności, które muszą być zaplanowane, zorganizowane oraz wykonane w sposób zgodny z technologią producenta pojazdu oraz wymogami stawianymi przez klienta. Dla realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia organizacja …

  Organizacja serwisu cz.1
 • BDO – czyli od 1 stycznia 2010 nowe obowiązki w zakresie odpadów.

  24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu) elektroniczny rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami. Rejestr BDO …

  BDO – czyli od 1 stycznia 2010 nowe obowiązki w zakresie odpadów.
 • Nowe rozwiązania prawne na zatory płatnicze

  Autorem artykułu jest Małgorzata Miller, radca prawny w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., od kilku lat świadcząca usługi prawne dla branży motoryzacyjnej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.   W dniu 6 sierpnia …

  Nowe rozwiązania prawne na zatory płatnicze
 • O czym warto pamiętać przed otwarciem własnego serwisu usług napraw pojazdów?

  Decyzja o rozpoczęciu działalności w sferze świadczenia usług napraw pojazdów to nie tylko budowa obiektu. Zanim serwis zacznie zarabiać na usługach w nim świadczonych musi być przeprowadzony wieloetapowy proces wymagający ogromnego nakładu pracy doświadczonych ekip …

  O czym warto pamiętać przed otwarciem własnego serwisu usług napraw pojazdów?
 • Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 maja 2019 roku, sygn. akt III CZP 68/18 wydanej w składzie siedmiu sędziów uznał prawo podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną do żądania pokrywania z OC …

  Sąd Najwyższy po stronie warsztatów przyjmujących cesje

Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie